07.04.2022, 14:00 | Susţinerea Tezei de Doctor în Chimie – Rusnac Roman

Susţinerea tezei de doctor cu tema: “Designul și sinteza compușilor biologic activi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone N(4)-substituite ale derivaților 2-formilpiridinei” va avea loc la 07.04.2022, la ora 14.00, (bloc. IV, auditoriul 317), Universitatea de Stat din Moldova, str.…

07.04.2022, 14:00 | Susţinerea Tezei de Doctor în Chimie - Rusnac Roman

Source

Susţinerea tezei de doctor cu tema:
“Designul și sinteza compușilor biologic activi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone N(4)-substituite ale derivaților 2-formilpiridinei” va avea loc la 07.04.2022, la ora 14.00, (bloc. IV, auditoriul 317), Universitatea de Stat din Moldova, str. Alexei Mateevici 60, MD-2009, Republica Moldova.

Teza a fost eleborată în laboratorul de cercetării științifice ”Materiale Avansate în
Biofarmaceutică și Tehnică”, Universitatea de Stat din Moldova

Conducător științific:
Gulea Aurelian, academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe chimice, Om
Emerit al R. Moldova

Comisia de îndrumare:
Barbă Nicanor, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar
Bulimestru Ion, doctor în științe chimice, conferențiar universitar
Bîrcă Maria, doctor în științe chimice, conferențiar universitar

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:
Bulimestru Ion, conferențiar universitar, doctor în științe chimice,
Universitatea de Stat din Moldova – președinte
Gulea Aurelian, academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe chimice,
Universitatea de Stat din Moldova – conducător științific, membru
Pahonțu Elena Mihaela, doctor, profesor universitar, Universitatea de Medicină și Farmacie
“Carol Davila” din București, România – referent
Ungur Nicon, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar universitar,
Institutul de Chimie – referent
Lozan Vasile, doctor habilitat în științe chimice, conferențiar cercetător,
Institutul de Chimie – referent
Sîrbu Angela, doctor în științe chimice, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova – secretar